اعضای هیئت مدیره

جمشید ایمانی
جمشید ایمانی

عضو هیات مدیره

آقای جمشید ایمانی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی می ‌باشند. سوابق ایشان عمدتا شامل این موارد می‌باشد: قائم مقام مالی و اقتصادی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت سایپا، عضو هیات عامل و معاون پشتیبانی سازمان معادن و توسعه صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، مشاور مالی و اقتصادی مدیرعامل شرکت پتروشیمی اراک، عضو هیات مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار، عضو هیات مدیره بانک پارسیان، عضو هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان، عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سایپا،رئیس هیات مدیره گروه بهمن، رئیس هیات مدیره کارگزاری سپهر باستان و عضو هیات مدیره شرکت دیارخودرو.

مجید سوری
مجید سوری

رئیس هیات مدیره

آقای مجید سوری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری و دکترای مدیریت کسب و کار (DBA)  می‌باشند. سوابق ایشان عمدتا شامل این موارد می‌باشد: مدیرعامل و عضوهیات مدیره شرکت کارگزاری پارسیان، مدیر سرمایه‌گذاری و بررسی‌های اقتصادی شرکت سایپا، عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا، عضو هیات مدیره شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو و کارشناس نظارت بر شرکت‌های سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار. 

حسین فرزان اصل
حسین فرزان اصل

عضو موظف هیات مدیره

آقای حسین فرزان اصل دانشجوی دکترای مدیریت مالی (در مرحله ارائه پایان نامه) می‌باشند. سوابق ایشان عمدتا شامل این موارد می‌باشد: معاون اعتباری و بانکداری شرکتی پارسیان، عضو هیات مدیره بانک سینا و معاون اعتباری و سرمایه‌گذاری، نایب رئیس هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی( وبانک)، نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایران ترانسفو، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان، عضو هیات مدیره شرکت توسعه اعتماد مبین، رئیس هیات مدیره شرکت مهر اقتصاد مبین، رئیس هیات مدیره شرکت پارسیس کیش، عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سینا. 

حمید فاروقی
حمید فاروقی

عضو موظف هیات مدیره

آقای حمید فاروقی فارغ التحصیل دکترای مدیریت مالی می‌باشند. سوابق ایشان عمدتا شامل این موارد می‌باشد: عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، عضو موظف هیات مدیره صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری پارسیان و کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری بهمن.

علی روحی
علی روحی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

آقای علی روحی فارغ التحصیل دکترای مدیریت مالی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند. سایر سوابق ایشان عمدتا شامل این موارد می‌باشدعضو هیات مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار، عضو هیات مدیره شرکت فرابورس ایران، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی، عضو هیات مدیره و معاونت سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های گروه مالی بانک پارسیان، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سیمان کرمان، عضو هیات مدیره شرکت رتبه‌بندی پایا، عضو هیات مدیره شرکت توسعه بین‌الملل تجارت ملی، سرپرست اداره پذیرش و نظارت بر شرکت‌ها و مدیر بورس‌های منطقه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار.