انتخاب شما کدام بازار بوده است؟

استمرار تورم طی سالهای اخیر با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان هزینه رسیدن به اهداف مالی را بیش از گذشته افزایش داده‌است، از اینرو توجه ویژه به پس انداز و سرمایه‌گذاری مبتنی بر زمانبندی صحیح برای حضور در بازار برتر اهمیت زیادی یافته است. همانطور که مشاهده می گردد سرمایه گذاران در بازار سهام با حضور بلندمدت خود برای یک دهه توانسته اند پس انداز خود را نه تنها از تورم در امان نگه‌ دارند بلکه با استفاده از فرصت سرمایه‌گذاری در این بازار به طور میانگین 51 برابر سود کنند.

راهکار شما برای سرمایه گذاری در بازار سهام چیست؟

مهم ترین دلیل شکست در بازار سهام از جمله کسب سود غیر قابل قبول تا زیان های سنگین؛ نداشتن راهکاری بلندمدت و حرفه ای می باشد. ویستا با کمک تیم حرفه ای و مجرب خود می تواند با ارزیابی اختصاصی شرایط مالی، انتظارات و سطح ریسک پذیری شما، استراتژی های سرمایه گذاری خاص شما را طراحی و حضورتان در بازار سرمایه را به شکل حرفه ای و توام با آسودگی خیال نماید.

بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1402/03/06
1402/3/6

بازارهای جهانی در هفته منتهی به...

عملکرد بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1402/03/06
بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1402/02/30
1402/2/30

بازارهای جهانی در هفته منتهی به...

عملکرد بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1402/02/30
بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1402/02/23
1402/2/23

بازارهای جهانی در هفته منتهی به...

عملکرد بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1402/02/23