ویستا کیست

شرکت سبدگردان ویستا(سهامی خاص) با سرمایه ۶ میلیارد تومان در تاریخ 03/10/1399 تحت شماره ۵۷۰۱۹۳  و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳، نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است همچنین این شرکت با هدف اصلی مدیریت سرمایه و دارایی در تاریخ 08/10/1399 با شماره ۱۱۷۸۵ در فهرست نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.
تمامی تلاش مدیریت، کارشناسان و کارکنان سبدگردانی ویستا معطوف به ارایه خدمات به مشتریان براساس سه اصل اعتماد، شفافیت و حرفه ای گری است.