ثبات ویستا (با درآمد ثابت )


صندوق ثبات ویستا همانند سپرده های بانکی یک گزینه سرمایه گذاری با سود ثابت است که می تواند برای افراد ریسک گریز مناسب باشد. این صندوق در سبد متنوعی از اوراق با درآمد ثابت، سپرده های بانکی و تا حد کمی سهام سرمایه گذاری می کند. ارزش این صندوق در حال حاضر بیش از 7500 میلیارد ریال می باشد و سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری آن یک میلیارد واحد می باشد.

مزایای صندوق ثبات ویستا
بهره مندی از مدیریت حرفه‌ای سرمایه
سود بالاتر از سپرده گذاری در بانک
سود روز شمار و عدم جریمه یا کاهش نرخ سود برای برداشت زود هنگام
نقدشوندگی سریع و آسان با توجه به داشتن رکن بازارگردان
امکان سرمایه گذاری با مبالغ خرد (پانصد هزار تومان)
کاهش هزینه سرانه سرمایه گذاری
 
 

عنوان نمودار