صندوق بخشی بهین خودرو


صندوق بخشی چیست؟

صندوق بخشی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی است. در صندوق‌های سهامی حداقل منابع صندوق به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده‌های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. در صندوق‌ بخشی نیز همین سازوکار حاکم است با این تفاوت که در صندوق‌های بخشی برخلاف صندوق‌ سهامی که در انواع سهم از صنایع مختلف ورود می‌کند، این صندوق‌ها بخش بزرگی از پرتفوی سهامی خود را به شکل متمرکز به یک صنعت خاص اختصاص می‌دهند.
 

معرفی "بهین‌خودرو" صندوق بخشی خودرو

"بهین‌خودرو" اولین صندوق بخشی صنعت خودرو در بازار سرمایه ایران است. این صندوق درصد قابل توجهی از پرتفوی خود را به خرید سهم‌های موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات اختصاص می‌دهد. بهین خودرو از نوع قابل معامله در بورس (ETF) است و افراد به راحتی می‌توانند این صندوق را از سامانه‌های معاملاتی آنلاین خرید و فروش کنند.
با توجه به سرمایه‌گذاری صندوق بخشی خودور در سهم‌های موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات، "بهین‌خودرو" برای آن دسته از سرمایه‌گذاران که زمان و دانش کافی برای تحلیل سهم‌های صنعت خودرو را نداشته ولی علاقمند به سرمایه‌گذاری در این صنعت هستند گزینه مناسبی به شمار می‌آید. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی با توجه به ریسک بالاتری که متحمل خریداران این نوع صندوق‌ها می‌کند به همان نسبت بازده بالاتری را نیز برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد.


مشخصات صندوق 

نام صندوق: صندوق بهین خودرو- بخشی
نماد صندوق: بهین رو
نوع صندوق: صندوق سرمايه‌گذاری سهامی
اهداف: هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمايه از سرمايه‌گذاران و اختصاص آنها به خريد انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ريسک سرمايه‌گذاری، بهرهگیری از صرفه‌جويی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمايه‌گذاران است.
موضوع و حدود فعالیت: موضوع فعالیت صندوق، سرمايه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران و فرابورس ايران، گواهی سپرده کالايی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و غیره است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذيره‌نويسی يا تعهد خريد اوراق بهادار می‌باشد. اين صندوق از نوع صندوق سرمايه‌گذاری قابل معامله بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار در صنعت خودرو و ساخت قطعات می‌کند.
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری:  500،000،000واحد
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده: 5,000,000واحد
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی: 495،000،000 واحد
مبلغ اسمی هر واحد:  10,000ريال

مزایای خرید صندوق بخشی خودرو

سرمایه‌گذاری حرفه ای در سهام صنعت خودرو
قابل معامله در بورس (ETF)
بدون صف فروش
​داشتن بازارگردان

 

قرارداد های اختیار خرید و فروش

  نمادهای قرارداد اختیار خرید و فروش صندوق بخشی بهین رو از تاریخ 24 آبان ماه 1402 در نمادهای "ضهین" و "طهین" در سر رسیدهای مختلف بازگشایی شده اند.

 

Untitled5.png