معرفی

شرکت سبدگردان ویستا(سهامی خاص) با سرمایه ۶۰ میلیارد ریال در تاریخ 1399/03/10 تحت شماره ۵۷۰۱۹۳  و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳، نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در تاریخ 1400/07/12 به ۱۰۰ میلیارد ریال و در تاریخ 1401/10/19 به 200 میلیارد ریال و سپس در تاریخ 1402/06/30 به 250 میلیارد ریال افزایش یافته است.  همچنین این شرکت با هدف اصلی مدیریت سرمایه و دارایی در تاریخ 1399/08/10 با شماره ۱۱۷۸۵ در فهرست نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.
تمامی تلاش مدیریت، کارشناسان و کارکنان سبدگردانی ویستا معطوف به ارایه خدمات به مشتریان براساس سه اصل اعتماد، حرفه‌ای‌گری و رضایتمندی است.

بر اساس ماده 3 اساسنامه شرکت سبدگردان ویستا (سهامی خاص)، خدمات قابل ارائه شامل تشکیل و مدیریت سبدهای اختصاصی برای مشتریان حقیقی و حقوقی و پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری (پس از اخذ مجوز از سازمان) در حدود مسئولیت های تعیین شده در دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان و دیگر بخشنامه ها، ابلاغیه ها و اطلاعیه های صادر شده توسط سازمان و قراردادهای منعقد شده فیمابین شرکت و مشتریان خواهد بود.