تراز ویستا (بازارگردانی)


صندوق بازارگردانی 
نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری افراد حقوقی است که با در اختیار داشتن سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، و به منظور بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام تعیین شده، شرایط خرید و فروش در بازار را امکان‌پذیر می‌کند. هدف از ایجاد صندوق بازارگردانی متعادل نگه داشتن ارزش سهام و جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی و بی مورد خرید و فروش است.
عملیات بازارگردانی توسط این صندوق به منظور کمک به افزایش نقدشوندگی و سهولت در معاملات در بازار سرمایه انجام می‌پذیرد.
با توجه به ماهیت صندوق بازارگردانی، امکان سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی عادی در این صندوق وجود ندارد.