قوانین و مقررات

قوانین و مقررات حوزه فعالیت سبدگردان

ازآنجا که سبدگردان یک نهاد مالی محسوب می شود و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌نماید، مهمترین قوانین و مقررات ناظر بر آن مربوط به بازار سرمایه می‌باشد، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردان منابعی هستند که چهارچوب اصلی فعالیت شرکت سبدگردان درآن مشخص گردید است.
 
  •    قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران                   (پیوست-1)
  •     قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  (پیوست-2)
  •     دستورالعمل تأسیس وفعالیت سبدگردان         (پیوست-3)