1402/08/06
بلاگ

گزارشات فصلی تابستان صنعت فلزات

🔹گزارش فصلی برخی شرکت‌های صنعت_فلزات و تغییرات فصلی و تجمعی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در جدول زیر ارائه شده است: 

فصلی-فلزات.jpg

🔹بیشترین رشد سود فصلی و تجمعی تا پایان شهریور ماه نسبت به مدت مشابه را شركت فولاد سبزوار  (فسبزوار) به ثبت رسانده است.