1400/05/25
بلاگ

تحلیل بنیادی شغدیر

اوضاع سود سازی شغدیر چگونه است؟
این شرکت ظرفیت تولید 120 هزار تن PVC در سال را دارد. سال گذشته نزدیک به ظرفیت تولید داشته است اما برخی سالها به دلیل کمبود کلر نتوانسته در ظرفیت تولید کند. در سه ماهه نخست 1400 کمتر از مدت مشابه تولید کرده، اما در 5 ماهه اختلاف تولید با سال قبل خیلی کمتر شده است. لذا تولید شرکت را می توان نزدیک به سال قبل و ظرفیت اسمی در نظر گرفت
مهمترین مواد اولیه شرکت اتیلن و کلر است که کلر خریداری شده تبدیل به VCM می شود و در صورت کمبود کلر شرکت مجبور به خرید VCM می باشد. اما همچنان اتیلن مهمترین ماده اولیه شرکت است لذا در تحلیل این شرکت نسبت قیمت PVC ( محصول ) به اتیلن ( ماده اولیه ) مهم می باشد. این نسبت تا پاییز سال 99 روند صعودی سنگینی داشت ( حدود 2.4 برابر ) تا باعث شود شرکت در فصل پاییز سال 99 بیشترین حاشیه سود ناخالص ( 60 درصد ) تاریخ خود را رقم بزند. اما در سه ماهه اول 1400 این نسبت به 1.8 کاهش یافته است. اگرچه میانگین نسبت قیمت PVC به اتیلن در سالهای گذشته خیلی پایین تر از این اعداد بوده ( بین 1.2 - 1.3 واحد ) اما به نظر می رسد با تغییراتی که در سمت تقاضا برای محصول PVC اتفاق افتاده است ، برگشت به آن دوران کمی بعید باشد
برای تخمین سود سال 1400 و 1401 مفروضات مشترکی بدین شرح وجود دارد:
قیمت پی وی سی : 1400 دلار - تن 
فاصله قیمت پی وسی و اتیلن : 1.5 برابر 
صادرات 45 تا 50 درصد از تولید 
با این مفروضات سود پایه با دلار 23 و 25 هزار تومان برای سال 1400 و 1401 حدود 1300 تومان برآورد می شود
حال اگر نسبت قیمت  PVC به اتیلن را تغییر دهیم و دلار 23 هزار تومان باشد ( کف دلار مفروض ) :
1- اسپرد معادل 3 ماهه اول شود : سود هر سهم حدود  1400 تومان 
2- اسپرد خوش بینانه شود و به حدود سال 99 برسد : سود هر سهم تا 1500 تومان 
3- سود پایه 1300 تومان

حال اگر نسبت قیمت  PVC به اتیلن را تغییر دهیم و دلار 30 هزار تومان باشد
1- اسپرد معادل 3 ماهه اول شود : سود هر سهم حدود  1900 تومان 
2- اسپرد خوش بینانه شود و به حدود سال 99 برسد : سود هر سهم تا 2100 تومان 
3- اسپرد پایه تحلیل : سود هر سهم 1700 تومان

نتیجه اینکه افت قابل توجه قیمت دلار یا قیمت جهانی پی وی سی می تواند جذابیت شرکت را کاهش دهد. چرا که اسپرد در تحلیل ما تا حدی اصلاحی لحاظ شده است و قیمت دلار نیز بالاتر از اعداد ما می باشد. این سهم در حال حاضر با قیمت حدود 9300 تومان در حال معامله شدن است. 

دانلود فایل کامل تحلیل بنیادی شغدیر