1400/06/10
بلاگ

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز

شركت پتروشيمي شيراز  در سال 1343 به عنوان اولين واحد توليدی صنايع پتروشيمي ايران به منظور توليد كودهای شيميايی ازته، جهت رفع نيازهای كشور و تامين مواد اوليه استراتژيك جهت صنايع پايين دستی و كشاورزی آغاز به فعاليت نمود.
مواد اولیه پتروشیمی شیراز گاز طبیعی است که از طريق خط لوله سراسری و از شركت ملي گاز ايران تامين میگردد. ساير مواد مصرفي از قبيل آب، برق، بخار و ساير سرويس های جانبی پشتيبانی توسط نيروگاه مجتمع توليد میگردد. شرکت گاز طبیعی را به متانول و آمونیاک تبدیل مینماید. متانول را مستقیم به فروش رسانده، آمونیاک وارد چرخه تولید شده و محصول نهایی شرکت اوره، اسید نیتریک و نیترات آمونیوم است.
این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شركت گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) و كنترل كننده نهايی آن، شركت سرمايه گذاری غدير (وغدیر) میباشد.
   برآورد سود سال جاری و سال 1401
  • مقدار تولید محصولات شرکت در سال 1400 و 1401 معادل سال 1399 در نظر گرفته شده است.
  • با توجه به تولید 422 هزار تن اوره در بهار 1400 و فروش 284 هزار تن، فرض گردیده مابقی اوره تولیدی در نه ماه باقی مانده 1400 به فروش برسد.
  • میزان فروش اوره کشاورزی معادل 500 هزار تن لحاظ شده است.
  • سایر مفروضات به شرح جدول ذیل است:
 
مفروضات 9ماهه 1400 1401
دلار (ریال) 230,000 250,000
نرخ اوره فوب خلیج فارس 400 400
درصد تخفیف 10% 10%
نرخ اوره صادراتی (دلار/تن) 360 360
نرخ متانول 290 290
نرخ گاز خوراک (مترمکعب/ سنت) 13 13
تورم 40% 30%
حقوق و دستمزد 40% 30%
نسبت گاز سوخت به خوراک 30% 30%
نسبت قیمت اوره کشاورزی به صادراتی 75% 75%
 
  • هزینه انرژی ( به جز سوخت گاز ) برای سال 1400 بر اساس نرخ های سه ماهه اول و برای سال 1401 با 200 درصد رشد تخمین زده شده است
  • با توجه به فروش صادراتی و مانده ارزی در پایان سال مالی و نیز تسهیلات ارزی(51 میلیون یورو) شرکت سود یا زیان  تسعیر با نرخ دلار 240،000 ریال در سال 1400 و 260،000 ریال در پایان سال 1401 برآورد گردیده است.
  • شرکت بابت کارکنان رسمی نفت به صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان متعهد بوده و از این بابت در سال مالی 99 معادل 4،705 میلیارد ریال و  در سال مالی 98 معادل 2،838 میلیارد ریال هزینه شناسایی نموده است. در سال مالی 1400 و 1401 این مبلغ با رشد 20 درصد لحاظ گردیده است. این مورد به همراه زیان تسعیر ارز در هزینه های غیر عملیاتی لحاظ شده است.
دانلود تحلیل بنیادی پتروشیمی شیراز