1400/06/29
بلاگ

تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

معرفی و کلیات

   شــرکت پارس فولاد سبزوار (با نماد فسبزوار ) در زمینــه تولیــد محصــولات فــولادی از جملــه آهــن اســفنجی بــا ظرفیــت تولید سالانه 800 هزار تن فعالیت می‌‍نماید. فرآیند تولید شامل خرید گندله از شرکت اپال پارسیان سنگان و تبدیل آن به آهن اسفنجی می‌باشد. شركت فرآوري معدني اپال كاني پارس با مالکیت 85 درصد و سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران ( ایمیدرو ) با مالکیت 15درصد از سهامداران " فسبزوار " می‌باشند.  سال مالی شرکت منتهی به 30 آذر 1400 می‌باشد.

جایگاه شرکت                                                                 
تولید 1399 آهن اسفنجی
کشور 30 میلیون تن
فسبزوار 750 هزار تن
سهم از بازار 2.5 %