1401/01/29
بلاگ

تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)

معرفی
عملیات احداث شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (با نماد کاوه) در سال 1390 آغاز و در سال 1394 به بهره برداری رسید. فرآیند تولید شرکت با خرید گندله آغاز و سپس در واحد احیای مستقیم تبدیل به آهن اسفنجی و در مرحله نهایی تبدیل به شمش فولادی (بلوم و بیلت) می گردد. فاز یک شرکت شامل 1.2 میلیون تن شمش فولادی می باشد و فازم دوم به ظرفیت 1.2 میلیون تن شمش فولادی در سال 1399 به بهره برداری رسید. لازم به توضیح است ظرفیت اسمی تولید واحد احیای مستقیم (آهن اسفنجی برابر با 1.85 میلیون تن در سال می باشد) و شرکت به منظور دستیابی به ظرفیت اسمی شمش فولادی (مجموعا 2.4 میلیون تن) نیاز به خرید یک میلیون تن آهن اسفنجی می باشد. روش تولید شمش به شیوه کوره قوس الکتریکی می باشد. محل کارخانه واقع در بندرعباس و همجوار با آب های خلیج فارس می باشد که این موضوع موجب تسهیل در امر صادرات و تامین آب شرکت می گردد. شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و واحدهای تولیدی و تجاری نهایی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد.
مقایسه ظرفیت اسمی و تولید واقعی شرکت
ظرفیت ظرفیت اسمی ظرفیت عملی تولید واقعی سال 1400 سال بهره برداری
آهن اسفنجی 1,856,000 1,850,000 1,766,677 1390
بیلت - فاز اول 1,200,000 825,000 723,274 1394
بیلت -فاز دوم 1,200,000 825,000 723,274 1399
 
 
دانلود فایل کامل تحلیل بنیادی کاوه