1402/08/30
بلاگ

تحلیل بنیادی شرکت فولاد شاهرود (فرود)

معرفی

شرکت فولاد شاهرود در کیلومتر 10 جاده شاهرود به دامغان در سال 1380 تاسیس گردید، فعالیت اصلی شرکت ساخت و تولید انواع مصنوعات فلزی و غیر فلزی و فولادی، انجام خدمات فلزی ( شکل دادن انواع ورق فولادی و سایر مقاطع فولادی ) و تهیه شمش فولادی می باشد. ظرفیت اسمی تولید شرکت در حال حاضر 200 هزار تن شمش و 200 هزار تن میلگرد می باشد.

فرآیند تولید شرکت با خرید آهن اسفنجی ( از شرکت های پارس فولاد سبزوار ، شرکت فولاد  کویر دامغان و ... ) و قراضه ( از شرکت پیشرو فولاد آینده و ....) آغاز و در مرحله بعد تبدیل به شمش و نهایتا تبدیل به میلگرد به عنوان محصول اصلی می گردد، لازم به ذکر است شرکت کسری شمش مورد نیاز خود را از شرکت های  فولاد کویر دامغان و مجتمع فولاد خراسان و .... خریداری می کند.

نکات مهم

 • مقدار تولید میلگرد شرکت طی 6 ماه نخست سال جاری 63،500 تن بوده است که نسبت به مدت مشابه حدود 5.5 درصد افزایش پیدا کرده است که برای 6 ماه دوم سال جاری برابر با 6 ماه اول ( مجموعا 127 هزار تن ) و برای سال 1403 برابر با سال 1402 در نظر گرفته شده است.
 •  طرح توسعه در درست اقدام ؛ شرکت فولاد شاهرود در نظر دارد به منظور ارتقای بازدهی اقتصادی و تثبیت موقعیت خود در بازار میلگردهای ساختمانی  خط نورد موجود را به تجهیزات تولید کلاف مجهز نماید ، ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال کنونی تولید میلگرد شاخه به تولید میلگرد شاخه و کلاف بر اساس تقاضای بازار و مزیت اقتصادی اختصاص خواهد یافت. تجهیزات پیشنهاد شده توانایی پوشش کلی ظرفیت خط کلاف را دارد که در نهایت با ایجاد امکان تولید هر دو محصول شاخه و کلاف بازار محصولات تولیدی خود را توسعه داده و از ارزش افزوده بیشتر میلگرد و کلاف منتفع خواهد شد.
 •  به ذکر است طبق آخرین صورت مالی شرکت ( 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1402 ) کل هزینه های پروژه شامل 4،397 میلیارد ریال و 6،444 میلیارد یورو می باشد که جمعا ( با نرخ یورو 555،000 ریال )  7،974 میلیارد ریال برآورد گردیده است که شرکت تاکنون 1،401 میلیارد ریال از هزینه های پروژه را انجام داده است. تاریخ برآورد بهره برداری از طرح اردیبهشت ماه 1404 برآورد شده است.
 •  نرخ خرید آهن اسفنجی برای دوره 6 ماهه آتی و سال 1403 برابر با 60 درصد نرخ شمش فخوز در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه طی سال گذشته نرخ خرید آهن اسفنجی شرکت 5 درصد بیشتر از نرخ فروش فولاد سبزوار بوده است این نسبت برای سال های آتی در نظر گرفته شده است.

Picture1-(2).pngPicture2-(1).png
Picture3.png
 • لازم به ذکر است ظرفیت اسمی تولید شمش شرکت 200 هزار تن در سال می باشد که با فرض تولید با 100 درصد قراضه لحاظ شده است. از آنجاییکه شرکت به دلیل قیمت کمتر آهن اسفنجی از قراضه ,و تهیه راحت تر آن، سهم آهن اسفنجی را طی چند سال اخیر افزایش داده است لذا ظرفیت اسمی تولید شمش به تناسب کاهش پیدا می کند، که با فرض تولید با 85 درصد آهن اسفنجی ظرفیت تولید هر فاز 68 هزار تن خواهد بود ( مجموعا 136 هزار تن ) و از طرفی به دلیل محدودیت های برق و گاز در تابستان و زمستان تولید شمش شرکت زیر ظرفیت اسمی بوده است همچنین شرکت برای جبران کسری شمش تولید خود بخشی
 • از آن را خریداری می کند. ( تولید شمش شرکت طی سال 1401 حدود 78 هزار تن بوده است )
 • برای کارشناسی 1402 و 1403 شمش تولیدی شرکت حدود 82 هزار تن و شمش خریداری شده 45 هزار تن در نظر گرفته شده است همچنین سهم آهن اسفنجی و قراضه به ترتیب 79 و 21 درصد لحاظ شده است.
 • از آنجاییکه شرکت پتانسل تولید ظرفیت عملی میلگرد با شمش تولیدی خود را دارد به بررسی حاشیه سود با فرض تولید با صد در صد شمش تولید شده در شرکت  و ترکیب شمش تولید شده و شمش خریداری شده خواهیم پرداخت؛
 
 •  حاشیه سود شرکت با فرض استفاده از شمش تولید شده؛
درصورتی که شرکت برای تولید میلگرد تماما از شمش تولیدی خود استفاده کند بهای تمام شده هر تن میلگرد حدود 17.4 میلیون تومان خواهد بود که با فرض نرخ میلگرد 22.55 میلیون تومان به حاشیه سود ناخالص 29 درصدی خواهد رسید.
 
 •  حاشیه سود شرکت در حال حاضر؛
در حال حاضر شرکت ( با توجه به 6 ماه نخست سال 1402 ) 39 درصد از شمش مورد نیاز خود را خریداری و مابقی را تولید می کند که بهای تمام شده هر تن میلگرد خریداری شده حدود 19.2 میلیون تومان می باشد که با فرض نرخ میلگرد 22.55 میلیون تومان حاشیه سود ناخالص 17 درصدی دارد.

Picture3-(2).pngPicture4-(1).png

Picture6-(1).png
Picture5-(2).pngPicture13-(1).pngPicture7-(1).png
Picture000.png


FCF/Ni : (نسبت وجه نقد آزاد شرکت به سود خالص)

 • این نسبت نشان می دهد چه نسبتی از درآمد شرکت به شکل وجه نقد آزاد است که پس از کسر هزینه ها، مالیات و تغییرات در خالص سرمایه در گردش و سرمایه گذاری ها باقی می ماند و به مدیران اجازه میدهد به دنبال فرصت های جدید برای افزایش ارزش شرکت باشند.
 • همانطور که مشخص است این نسبت طی سال های گذشته به دلیل سرمایه در گردش و پروژه ها روند کاهشی را طی کرده است هر چند این نسبت طی سال گذشته رشد پیدا کرده است.

 

 PBT/OI ؛ ( نسبت سود قبل از کسر مالیات (income tax-Pre) به درآمد عملیاتی (OI))

 • این نسبت نشان میدهد چه میزان از سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات تبدیل گشته است. این نسبت اگر بیش از 100 درصد باشد به معنی شناسایی درآمد های غیر عملیاتی مانند فروش دارایی و غیره می باشد که احتمال قابلیت تکرار نخواهد داشت و هرچه این نسبت از 100 درصد کمتر باشد به معنی وجود بیشتر هزینه های مالی و سایر هزینه های غیر عملیاتی می باشد که احتمال با اصلاح ساختار سرمایه و سایر اقدامات مدیریتی قابلیت حذف شدن را دارند.
 • همانطور که مشخص است این نسبت کمی بالاتر از صد قرار دارد که عمدتا به دلیل سود سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و سپرده بانکی بوده است.

Picture9.png
P/E
: ( نسبت قیمت به سود )

 • P/E  تحلیلی سال 1402 برابر با 5.4 و 1403 با لحاظ نمودن تقسیم سود 74 درصدی ( برابر با آخرین تقسیم سود شرکت) 4.2 خواهد بود.
 

نسبت های مالی شرکت به تاریخ 28 آبان؛

Picture10-(1).png

  
Picture-(2).png