1401/02/17
بلاگ

بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1401/02/17

تغییر هفتگی تغییر ماهانه 17اردیبهشت واحد: دلار برتن
-3.3% -8.6% 9,404 مس
-6.7% -16.5% 2,847 آلومینیوم
-6.4% -11.9% 3,794 روی
-2.1% -7.5% 2,230 سرب
-2.6% -5.3% 146 سنگ آهن 62% چین
-3.4% -9.0% 685 بیلت CIS
-4.1% -4.6% 825 اسلب CIS
-1.1% -3.9% 935 ورق گرم CIS
-1.0% -3.5% 1,035 ورق سرد CIS
-10.3% -14.6% 562 قراضه(CFRترکیه)
-3.7% -3.7% 775 میلگرد CIS
-2.9% -7.9% 663 بیلت صادراتی ایران
-2.5% -2.5% 785 اسلب صادراتی ایران
-2.8% -1.7% 462 زغالسنگ چین
-1.9% -3.7% 655 کک چین
6.7% 10.6% 113 نفت برنت