1401/02/10
بلاگ

بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1401/02/10

تغییر هفتگی تغییر ماهانه 10اردیبهشت واحد: دلار برتن
-3.4% -5.2% 9,721 مس
-5.9% -11.3% 3,051 آلومینیوم
-7.6% -6.7% 4,054 روی
-4.6% -5.5% 2,278 سرب
-2.6% -8.7% 146 سنگ آهن 62% چین
-3.4% -12.4% 685 بیلت CIS
-4.1% -8.3% 825 اسلب CIS
-1.1% -3.9% 935 ورق گرم CIS
-1.0% -3.5% 1,035 ورق سرد CIS
-10.3% -14.1% 562 قراضه(CFRترکیه)
-3.7% -13.6% 775 میلگرد CIS
-2.9% -4.7% 663 بیلت صادراتی ایران
-2.5% -1.9% 785 اسلب صادراتی ایران
-2.8% 16.5% 462 زغالسنگ چین
-1.9% 0.8% 655 کک چین
-0.1% 1.7% 106 نفت برنت