1401/02/04
بلاگ

بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1401/02/03

تغییر هفتگی تغییر ماهانه 3اردیبهشت واحد: دلار برتن
-2.4% -1.5% 10,068 مس
-1.7% -10.0% 3,244 آلومینیوم
-2.1% 8.1% 4,388 روی
-2.5% 2.4% 2,387 سرب
-1.5% -0.5% 150 سنگ آهن 62% چین
-2.6% -13.3% 709 بیلت CIS
0.0% -4.4% 860 اسلب CIS
-2.3% -3.8% 945 ورق گرم CIS
-2.1% -3.5% 1,045 ورق سرد CIS
-4.8% -5.3% 626 قراضه(CFRترکیه)
0.0% -14.8% 805 میلگرد CIS
-0.8% -1.9% 683 بیلت صادراتی ایران
0.0% 15.0% 805 اسلب صادراتی ایران
1.4% 20.1% 475 زغالسنگ چین
3.5% 6.0% 668 کک چین
-4.9% -11.5% 106 نفت برنت